Показаны сообщения с ярлыком Գիտական. Показать все сообщения
Показаны сообщения с ярлыком Գիտական. Показать все сообщения

Կյանքի ծագում. Էվոլյուցիա

Որոշ քրիստոնյա ֆունդամենտալիստներ հավատում են, որ երկրագունդը և նրա վրա գոյություն ունեցող ամեն բան ստեղծվել է մի քանի հազար տարի առաջ 24 ժամ տևողություն ունեցող 6 օրերի ընթացքում:
   Մի խումբ ժամանակակից ռուս փիլիսոփաներ փորձում են էվոլյուցիոն տեսությունը հարմարեցնել Աստվածաշնչի Գիրք Ծննդոցի հետ. մասնավորապես նրանք առաջարկում են աստվածաշնչյան արարչագործության 6 օրը հասկանալ էվոլյուցիոն 6 փուլ, որը չի սահմանափակվում 24 ժամ տևողությամբ, այլ կարող է հազարավոր տարիներ տևել:

Ունի արդյո՞ք կյանքն իմաստ

"Գործել... Էլի գործել... Ահա հանուն ինչի մենք գոյություն ունենք:"(Յոհան Ֆիխտե)
Մարդը գործող էակ է, և գործունեությունն աշխարհի հետ հարաբերվելու մարդուն բնորոշ ձևն է: Մարդն իր նպատակաուղղված գործունեության շնորհիվ կարողացել է վերափոխել իրեն տրված միջավայրը և ոչ միայն հարմարվել, այլև միջավայրը հարմարեցրել իրեն:

Армения - Страна Нойа

Словa "РАЙ" связывается с словами "богатства, счастье, дар, сад"... В христианских представлениях Рай это место вечного блаженства, обещанное праздникам в будущей жизни. С точке зрения строгой теологии и мистики о Рай известно только одно -- что там человек всегда с богом, он соединяется с богом, созерцает его лицом и лицу. Возможности человеческой фантазии блаженство рай заведомо превышает: "не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило на сердцу человеку, что приготовил бог любящим его"(1 Кор. 2,9).
В христианской литературе Рай это сад, город который называется "ПАРК ЭДЕМА".

Հայկական լեռնաշխարհը՝ մարդկության ծննդի և վերածննդի օրրան

«... Գետ էր բխում Եդեմից, որպեսզի ոռոգեր դրախտը, և այնտեղից բաժանվում էր չորս ճյուղերի: Մեկի անունը Փիսոն է ... Երկրորդ գետի անունը Գեհոն է... Երրորդ գետը Տիգրիսն է... Չորրորդ գետը Եփրատն է»:
Մեջբերումն Աստվածաշնչից է, Ծննդոց գրքից: Այնտեղ պատմվում է, որ Աստված մարդկությունն արարեց Եդեմ-դրախտում, որից դուրս էին գալիս վերը նշված չորս գետերը: Գիտնականները դեռևս շարունակում են վիճել, թե որոնք են առաջին երկու գետերը, որոնցից մեկն, անկասկած, Արաքսն է: Սակայն մի բան պարզ է, որ Եփրատն ու Տիգրիսը սկիզբ են առնում Հայկական լեռնաշխարհից:

Էվոլյուցիա և Քրիստոնեություն


Գենետիկական ուսումնասիրուրությունները ցույց են տալիս, որ միևնույն տեսակին են պատկանում այն կենդանինեները, որոնց գենետիկական կոդի 70 տոկոսից ավելին համընկնում է կամ նման  է: Մարդու և կապիկի գեների 90 տոկոսը նույնն է: Շիմպանզեի քրոմոսոմները կազմված են 24 զույգից, մարդունը` 23, որոնցից 13 զույգը գործնականում նույնն է: